สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565   532   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำเเหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  226  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน...  171  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566   166  ประชาสัมพันธ์การบังคับการใช้กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะ...  151  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   143  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 28 มกราคม 2566   142  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565   139  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566   137  การขึ้นเเละการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้...  134