สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิ...  188   ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิ...  152  ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต...  146  ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประ...  141  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 3 เมษายน 2565   112  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565   103  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565   97  ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิ...  96  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565   90  รายงานประจำปี 2564   88