คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual (พ.ศ. 2566) 


แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-รง./2563 


แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-จท./2563 


แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-ปม./2563 


คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual (มกราคม 2563) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2565   529   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำเเหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ ...  223  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน...  169  ประชาสัมพันธ์การบังคับการใช้กฎกระทรวง เรื่อง ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเขตทะ...  148  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566   132  การขึ้นเเละการยกเลิกบัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้...  126  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 30 มกราคม 2566   124  รายงานการปฏิบัติงาน ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565   123  สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่...  121  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   118