คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-รง./2563 


แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-จท./2563 


แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง ศจร.1-ปม./2563 


คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก PIPO Manual (มกราคม 2563) 


แบบบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมง PIPO ศจร.1 แรงงาน 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!