แบบฟอร์มบันทึกการทำการประมง (Logbook) ด่านตรวจประมงนครศรีธรรมราช


ตัวอย่างการกรอกบันทึกการทำการประมง (Logbook) 


แบบฟอร์มล็อคบุ๊คใหม่ 


บันทึกการทำการประมง (อวนลาก-อวนรุนเคย) 


บันทึกการทำการประมง (อวนจม-อวนลอย-อวนติดตา) 


บันทึกการทำการประมง (เบ็ด) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!