สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด่านตรวจประมงคุระบุรี

สขร.1 ประจำเดือนกันยายน 2563..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63377

  ผู้ชม: 77 ครั้ง


สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62487

  ผู้ชม: 37 ครั้ง


สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref60207

  ผู้ชม: 53 ครั้ง


สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref57930

  ผู้ชม: 53 ครั้ง


สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref56748

  ผู้ชม: 58 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงคุระบุรี

 400/5 หมู่ที่ 3 ต.คุระ  อ.คุระบุรี  จ.พังงา 82150