สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านตรวจประมงภูเก็ต ด่านตรวจประมงภูเก็ต


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  108   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  87  วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายธีระชัย ทิพย์ดวง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจ...  81  วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการส่งออกพ่อแม่พันธุ...  81  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  75  วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ตรวจสอบการนำเข้ากุ้งมังก...  74  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงไทยด่านตรวจประมงภู...  73  วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงภูเก็ต ดำเนินการตรวจมาตรฐานเครื่...  73  แบนเนอร์4   73  กรมประมง ประกาศมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือว...  72