นางสาวบงกช สุขชัย

รักษาการในตำแหน่ง
(หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต)
    


นางสาวนันทนา นาโคศิริ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวบงกช สุขชัย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวณัฐสินี โกยกอบกาญจน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกรรณิการ์ วิชัยดิษฐ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอภิวัฒน์ มรรคเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวรักศมี ขามพิทักษ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายยงยุทธิ์ ผกามาศ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายธีรพล ทองเนื้อสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาพร หนูชู

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจีรนันท์ ปานพืช

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010    pipophuket@hotmail.com   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต 076213597   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076327612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076213597   แฟนเพจ