-ว่าง-

หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต
    


นางสาวนันทนา นาโคศิริ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอรรถพล ปัตเมฆ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวบงกช สุขชัย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวณัฐสินี โกยกอบกาญจน์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายดำรงค์ศักดิ์ ยิ้มสงวน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายบุญญฤทธิ์ แสนสำราญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายอภิวัฒน์ มรรคเจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายยงยุทธิ์ ผกามาศ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายพิชัย ตามพานนท์

ลูกจ้างประจำ
((พนักงานธุรการ))
    


นายธีรพล ทองเนื้อสุข

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกิตติพงษ์ ไทยเอียด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาพร หนูชู

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุนันท์ สีหมัด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววารุณี สนิทเปรม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธัชศึก คุ้มพร้อม

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจีรนันท์ ปานพืช

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


นางสุนิษา รัตนมณี

จ้างบริการ
(ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยอาคารสำนักงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงภูเก็ต

 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 65/73 ม.7 ถ.ท่าเรือใหม่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 096-1954402  สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต ณ อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  โทร : 076-351010    pipophuket@hotmail.com   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต 076213597   สำนักงานตรวจประมงภูเก็ต (สำนักงานย่อย) อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ต 076327612 สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต 076213597   แฟนเพจ