สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564..

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref76816

  ผู้ชม: 28 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

 78  หมู่ 2  ตำบลน้ำพุ  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000