ขอความร่วมมือเกษตรกรประมงที่ได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด19 ทำแบบสอบถามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สินค้าท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย [2021-07-27 ] ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พบปะพี่น้องเกษตรกร  โครงการ  1  ตำบล  1  กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ [2021-07-19 ] ประมงอำเภอสิชล รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 [2021-07-19 ] ประมงอำเภอชะอวด ลงพื้นที่ปฎิบัติงานโครงการฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในทะเลสาปสงขลา  [2021-07-19 ] สำนักงานประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 [2021-07-19 ] สำนักงานประมงอำเภอสิชล รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 [2021-07-19 ] สำนักงานประมงอำเภอชะอวด ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมทฤษฎีใหม่ด้านประมง [2021-07-19 ] ชาวประมงตำบลแหลมตะลุมพุกเดินทางมาหารือหาแนวทางดำเนินการป้องปรามและตรวจจับกุม เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย [2021-07-19 ] สำนักงานประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  Field  Day  ประจำปีงบประมาณ  2564 [2021-07-19 ] สำนักงานประมงอำเภอสิชล ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช [2021-07-15 ] สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช [2021-07-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ตกแต่งบริเวณสำนักงานฯ [2021-07-15 ] ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลารับสมัครการประกวดฟาร์มเกษตรกรและหน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์  [2021-07-13 ] ด่วน!!!!!!!!!!! กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ [2021-07-07 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมบูรณาการออกตรวจปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลท้องที่ ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช [2021-06-21 ] "งมกุ้ง" วิถีชีวิตที่กลับคืนมาของชาวบ้านแหลมตะลุมพุก แหล่งอาหาร แหล่งรายได้ยุคโควิด 19 [2021-06-21 ] ประวัติและผลงานเกษตรกรดีเด่น [2021-05-18 ] ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง มอบกุ้งอบเกลือ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  [2021-05-03 ] ประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน [2021-04-05 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันสำคัญของชาติไทย [2021-03-31 ] ผู้แทนอธิบดีเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีชาวประมงขับเรือพุ่งชนเรือของเจ้าหน้าที่ [2021-03-25 ] ผวจ.นครศรีธรรมราช รุดเยี่ยมเจ้าหน้าที่หลังถูกเรือประมงพื้นบ้านพุ่งชนขณะออกตรวจการณ์ [2021-03-25 ] รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน [2021-03-22 ] ประกาศด่วน เกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก.)  [2021-03-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ลงพื้นที่ให้บริการสอนแนะวิธีการใช้งานระบบซื้อ-ขาย สัตว์น้ำ(APD)ตาม พรก.การประมง พ.ศ.2558 [2020-11-26 ] ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เเละเมียนมา ภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-10-15 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ในพื้นที่อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-27 ] ผลการปฎิบัติงานประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ของสำนักงานประมงอำเภอขนอม [2020-08-27 ] สำนักงานประมงอำเภอหัวไทร ดำเนินการประสานงานเพื่อสร้างการรับรู้ เรื่องการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ในพื้นที่ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-27 ] สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานประมงอำเภอหัวไทร ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวรรตกรรม ในพื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช [2020-08-27 ]

ขอความร่วมมือเกษตรกรประมงที่ได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด19 ทำแบบสอบถามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 เผยเเพร่: 2020-08-27  |  อ่าน: 262 ครั้ง