เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558


เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558เครื่องมือที่กำหนดห้ามใช้ทำการประมง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558