ฐานข้อมูลด้านการประมง ปีพ.ศ.2563


ฐานข้อมูลด้านการประมง ปีพ.ศ.2563 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


ฐานข้อมูลด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดแพร่


                       ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร