แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบประเมินเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ #ให้โหลดเอกสารเพิ่มเติม ตามข้อ ค)ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ข้อ 1.6) ให้ทุกท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทดสอบด้วยด้วยค่ะ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบประเมินเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ #ให้โหลดเอกสารเพิ่มเติม ตามข้อ ค)ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ข้อ 1.6) ให้ทุกท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทดสอบด้วยด้วยค่ะ

  • [2022-05-23]  โครงการแปลงใหญ่ปลานิล ปี2565 ในการนี้ได้มอบพันธุ์ปลานิล(แปลงเพศ) จำนวน 3,000ตัว [2022-05-23] โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากน้ำโขงสู่หนองหาร [2022-05-23] นางสาวประภาพร จันทะขิน ประมงอำเภอโพนสวรรค์ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) [2022-05-23] ส่งเสริมองค์ความรู้ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2565 พื้นที่ตำบลบ้านผึ้ง [2022-05-17] โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom [2022-05-17] อ.บ.ต กุรุคุ มอบเงิน 60,000 บาท สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี [2022-05-17] ประมงจังหวัดนครพนม เตรียมการเพื่อดูแลสัตว์น้ำก่อนเข้าฤดูผสมพันธุ์วางไข่ [2022-05-17] รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดขอนแก่น [2022-05-03] ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom [2022-05-03] อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ๊อด-กบแช่แข็ง’ นำร่องเปิดช่องทางกระจายสินค้าสัตว์น้ำแดนอีสาน

    แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบประเมินเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ #ให้โหลดเอกสารเพิ่มเติม ตามข้อ ค)ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ข้อ 1.6) ให้ทุกท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทดสอบด้วยด้วยค่ะ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    #ให้โหลดเอกสารเพิ่มเติม ตามประกาศ ข้อ ค)ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ข้อ 1.6) ให้ทุกท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทดสอบด้วยด้วยค่ะ