แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบประเมินเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ #ให้โหลดเอกสารเพิ่มเติม ตามข้อ ค)ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ข้อ 1.6) ให้ทุกท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทดสอบด้วยด้วยค่ะ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบประเมินเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ #ให้โหลดเอกสารเพิ่มเติม ตามข้อ ค)ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ข้อ 1.6) ให้ทุกท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทดสอบด้วยด้วยค่ะ

  • [2023-02-23] ประมงจังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงจังหวัด [2023-02-22] ประมงอำเภอนาแก ต้อนรับเกษตรกรจากจังหวัดมุกดาหาร ดูงานแปลงใหญ่ลูกอ๊อด อำเภอเรณูนคร [2023-02-21] ประมงอำเภอเมืองนครพนม นำคณะนายอำเภอเมืองนครพนม ลงตรวจสอบกระชังประกอบการพิจารณาอนุญาต [2023-02-15] สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยเรือเอกวิรัตน์ อาจคงหาญ ประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับจังหวัดนครพนม ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566 [2023-02-15] ประมงอำเภอนาแก ลงพื้นที่คัดเลือกคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด 2566 [2023-02-15] ประมงอำเภอปลาปาก ลงพื้นที่คัดเลือกคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด 2566 [2023-02-15] ประมงอำเภอศรีสงคราม ลงพื้นที่คัดเลือกคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด 2566 [2023-02-10] ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และประมงจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่พบเกษตรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง [2023-02-10] ประมงจังหวัดนครพนม ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน [2023-02-10] ประมงอำเภอนาแก ลงพื้นที่คัดเลือกคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัด 2566

    แจ้งผู้มีสิทธิ์สอบประเมินเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ #ให้โหลดเอกสารเพิ่มเติม ตามข้อ ค)ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ข้อ 1.6) ให้ทุกท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทดสอบด้วยด้วยค่ะ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    #ให้โหลดเอกสารเพิ่มเติม ตามประกาศ ข้อ ค)ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ข้อ 1.6) ให้ทุกท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันทดสอบด้วยด้วยค่ะ