ติดต่อเรา 

 ติดต่อเรา  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00473-796

ที่อยู่    :   เลขที่ 100 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000

เบอร์โทรศัพท์ :  042-378-471

E-mail    :  nongbuafpo@gmail.com

 


ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู

โทรศัพท์    :    042-378-471

เบอร์มือถือ : 065-240-6461


หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
 

โทรศัพท์    :    042-378-471

เบอร์มือถือ : 065-240-6462


หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

โทรศัพท์    :    042-378-471

เบอร์มือถือ : 065-240-6463


หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

โทรศัพท์    :    042-378-471

เบอร์มือถือ : 065-240-6465


ประมงอำเภอเมืองหนองบัวลำภู

เบอร์มือถือ : 065-240-6466


ประมงอำเภอนากลาง

เบอร์มือถือ : 065-240-6467


ประมงอำเภอโนนสัง

เบอร์มือถือ : 065-240-6468


ประมงอำเภอศรีบุญเรือง

เบอร์มือถือ : 065-240-6469


ประมงอำเภอสุวรรณคูหา

เบอร์มือถือ : 065-240-6470