ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure; PSM) และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU)

การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 [2020-09-17 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 15 กันยายน 2563 [2020-09-16 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 14 กันยายน 2563 [2020-09-15 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 11 กันยายน 2563 [2020-09-14 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 10 กันยายน 2563 [2020-09-11 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้า-ส่งออกทางเรือประจำวันที่ 9 กันยายน 2563 [2020-09-10 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 8 กันยายน 2563 [2020-09-09 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 2 กันยายน 2562 [2020-09-03 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 [2020-09-02 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2563 [2020-08-31 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2563 [2020-08-28 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2563 [2020-08-27 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563 [2020-08-26 ] ขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ FSW [2020-08-25 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2563 [2020-08-24 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2563 [2020-08-24 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563 [2020-08-21 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้า-ส่งออกทางเรือประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2563 [2020-08-20 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2563 [2020-08-19 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2563 [2020-08-18 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2563 [2020-08-14 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2563 [2020-08-13 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2563 [2020-08-11 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2563 [2020-08-10 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563 [2020-08-10 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563 [2020-08-07 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563 [2020-08-06 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2563 [2020-08-05 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563 [2020-08-04 ] การปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทรนเนอร์นำเข้าทางเรือประจำวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 [2020-08-03 ]

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure; PSM) และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU) 

 เผยเเพร่: 2020-08-03  |  อ่าน: 192 ครั้ง

 

          ด้วยกรมประมงจะดำเนินการเปิดใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE)  และระบบรับข้อมูลการแจ้งเรือออกจากท่า (Port Clearance) จากกรมเจ้าท่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบดังกล่าว กองควบคุมการการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตขอแจ้งการดำเนินการปิดระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single  Window ; FSW) ระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure; PSM) และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU) เพื่อติดตั้งระบบงานแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00-18.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระบบ Fisheries Single Window (FSW)
ระบบ Port State Measure (PSM) และระบบ Combating IUU Fishing (CIUU) ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๖ ชั่วโมง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาต และพิมพ์ใบอนุญาตออกจากระบบไว้ล่วงหน้า หากต้องขอใบอนุญาตในช่วงเวลาดังกล่าวให้ติดต่อขอใบอนุญาตระบบเอกสาร (Manual) ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำที่จะดำเนินการนำเข้า ส่งออก หรือ นำผ่าน