ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับมาตรฐาน

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับมาตรฐาน  

 เผยเเพร่: 2021-02-17  |  อ่าน: 180 ครั้ง

 

1. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนธันวาคม 2563
2. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนมกราคม 2564

3. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
4. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนมีนาคม 2564