ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับมาตรฐาน

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับมาตรฐาน  

 เผยเเพร่: 2021-02-17  |  อ่าน: 501 ครั้ง

 

1. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนธันวาคม 2563
2. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนมกราคม 2564

3. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
4. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนมีนาคม 2564
5. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนเมษายน 2564

6.ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.)ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

7.ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนมิถุนายน 2564.pdf

8. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

9. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (กพช.) ประจำเดือนสิงหาคม 2564