ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 


ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล

www4.fisheries.go.th/personnel-recruitment
www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_blog2/1403/80727/2588