ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 

 เผยเเพร่: 2017-07-03  |  อ่าน: 6,851 ครั้ง

 

 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด กองประมงต่างประเทศ (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักภูมิศาสตร์ สังกัด  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง และตำแหน่งผู้ช่วยสหโภชน์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ระหว่างวันที่ 15 - 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20 - 29 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต นายท้ายเรือ และต้นกลเรือ  สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ระหว่างวันที่ 10 - 20 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง (คนพิการ) สังกัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ระหว่างวันที่ 16 - 24 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดน่าน (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ระหว่างวันที่ 1 - 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 1 - 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (คนพิการ) สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22 - 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 5 (สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 16 - 25 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ระหว่างวันที่ 15 - 24 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพ
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ระหว่างวันที่ 16 - 26 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 3 สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 9 - 18 มิถุนายน 2563 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร สังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ระหว่างวันที่ 15 - 25 มิถุนาย 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ ระหว่างวันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) (รายละเอียด)