ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 

 เผยเเพร่: 2017-07-03  |  อ่าน: 5,272 ครั้ง

 

 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 17 - 25 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 17 - 25 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (คนพิการ) สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 10 มกราคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 17 - 25 ธันวาคม 2562  (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (คนพิการ) สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ระหว่างวันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ระหว่างวันที่ 9 - 20 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง (คนพิการ) และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (คนพิการ) สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย) ระหว่างวันที่ 4 - 16 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) ระหว่างวันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัด กองคลัง ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาาคม 2562  (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูยน์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ระหว่างวันที่ 13 - 21 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) (รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง(สตูล)กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ระหว่างวันที่ 9 - 20 สิงหาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ สังกัด กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 3 - 12 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร) ระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝัง ระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างวันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 12 - 20 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 13 - 21 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าท่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 13 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 256 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด กรมประมงระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ระหว่างวันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2562รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ระหว่างวันที่ 21 - 29 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 13 - 22 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ระหว่างวันที่ 8- 17 เมษายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ระหว่างวันที่ 17 - 30 เมษายน 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 14 - 22 มีนาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ระหว่างวันที่ 11 - 19 มีนาคม 2562 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ระหว่างวันที่ 11 - 19 มีนาคม 2562 
 • (รายละเอียด)รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (คนพิการ) สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 5 - 13 มีนาคม 2562  (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 มีนาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2562  (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) ระหว่างวันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ระหว่างวันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ระหว่างวันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สัังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 31 มกราคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายสัตว์แพทย์ สัังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สัังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 6 (ขอนแก่น) ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 18 มกราคม 2562รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 18 มกราคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น1 สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ระหว่างวันที่ 9 - 17 มกราคม 2562รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น1 สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ระหว่างวันที่ 9 - 17 มกราคม 2562 
 • (รายละเอียด)รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ระหว่างวันที่ 7 - 15 มกราคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ระหว่างวันที่ 2 - 10 มกราคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 2 - 10 มกราคม 2562 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง และตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2561 - 7 มกราคม 25561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) ระหว่างวันที่ 12 - 20 ธันวาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1 สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ระหว่างวันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ระหว่างวันที่15 - 23 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) ระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดประมงจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 16 - 24 สิงหาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ไชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 16-24 สิงหาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 14 - 22 สิงหาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ระหว่างวันที่ 10 - 21 สิงหาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2(นครสวรรค์) ระหว่างวันที่ 7 - 16 สิงหาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) ระหว่างวันที่ 7 - 16 สิงหาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3 - 14 สิงหาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ระหว่างวันที่ 7 - 16 สิงหาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 23 กค.- 2สค 2561(รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี) ระหว่างวันที่ 24 กค.- 3 สค. 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ระหว่างวันที่ 16-26 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1(ฉะเชิงเทรา) ระหว่างวันที่ 3 - 11 กรกฎาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 2 - 11 กรกฎาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ระหว่างวันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร) ระหว่างวันที่ 5 - 13 กรกฎาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 2 - 12กรกฎาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร) ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง  ระหว่างวันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต  ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 10 (กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ระหว่างวันที่ 9 - 17 กรกฎาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต1 (ระยอง) ระหว่างวันที่ 15 - 27 มิถุนายน 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ระหว่างวันที่ 18 - 27 มิถุนายน 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างวันที่ 11 - 19 มิถุนายน 2561(รายละเอียด)
 • ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  (คนพิการ) และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (คนพิการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 5 - 14 มิถุนายน 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการสืบค้น ระหว่างวันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าการเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กองคลัง ระหว่างวันที่ 22 -31 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ระหว่างวันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ระหว่างวันที่ 3 - 11 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักภูมิศาสตร์ สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 3 - 11 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 (พะเยา) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 11 (ตรัง) ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 1 - 9 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และกะลาสี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 27 เมษายน 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 19 - 27 เมษายน 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 19 - 27 เมษายน 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างไม้ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ระหว่างวันที่ 19 - 27 เมษายน 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา) ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2561รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ(พิษณุโลก)กองตรวจการประมง ระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2561รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัดสำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต3 (พิจิตร)กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2561รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2561รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2561 รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 10-23 เมษายน 2561รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา)กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ระหว่างวันที่ 19-27 เมษายน 2561รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา)กองวิจัยและพัฒนาประมงืะเล ระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2561รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกลุ่มการเงินกองคลัง ระหว่างวันที่ 11-24 เมษายน 2561 รายละเอียด (คนพิการ)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 10-23 เมษายน 2561รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 10-23 เมษายน 2561 รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างวันที่ 11-24 เมษายน 2561รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น2 และสหโภชน์ สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล 1(ระยอง)กองตรวจการประมงทะเล รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการรายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดตรัง รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด กองตรวจการประมง รายละเอียด
 • รับสมัครพนังการราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต1(เชียงใหม่) รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร สังกัดศูนย์ควมคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต1(สมุครสาคร)รายละเอียด
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ระหว่างวันที่ 19 - 31 มกราคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด กองกฎหมาย ระหว่างวันที่ 22 - 30 มกราคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 11 -19 มกราม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1(ฉะเชิงเทรา) ระหว่างวันที่ 11 - 19 มกราคม 2561 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ 8 - 16 มกราคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี  ระหว่างวันที่ 4 - 14 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 3 (พิจิตร)  ระหว่างวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง,พนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา) ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด) 
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11(ตรัง) ระหว่างวันที่ 19 - 27 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูยน์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2(เชียงราย)  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด)
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์...
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 
 • (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง และตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานรากชาร ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ระหว่างวันที่ 14 - 22 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 13 - 21 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 5 (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ระหว่างวันที่ 21 - 29 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง,ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น3,นายท้ายเรือ,นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น3 สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) ระหว่างวันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 1 (พะเยา) ระหว่างวันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) ระหว่างวันที่ 17 - 15 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธาน่ี) ระหว่างวันที่ 16 - 24 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) ระหว่างวันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างวันที่ 16 - 24 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ระหว่างวันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ระหว่างวันที่15 - 24 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา) ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 2-10 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างอิเล็อกทรอกนิกส์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 4 (กระบี่) ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560              (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 17 - 25 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2560  (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองตรวจการประมง ระหว่างวันที่ 14 - 24 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ระหว่างวันที่ 13 - 21 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 4 (อุดรธานี) ระหว่างวันที่ 6 - 18 กรกฎาคม 2560 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ระหว่างวันที่ 12 - 20 กรกฎาคม 2560  (รายละเอียด)