สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล (รายละเอียดคลิกที่นี่)

 

 

 

ที่มา กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง

 

   1  2  3