กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม


กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

(23 ธค. 65)  สนงปจ. ปัตตานี  ส่งเสริม GAP

(23 ธค. 65) สนงปจ. ปัตตานี ส่งเสริม GAP

(24 กพ. 66)  สนงปจ.สมุทรสาคร  ส่งเสริม GAP

(19 เมย. 66)  สนงปจ. สมุทรปราการ  ส่งเสริม GAP

(28 เมย. 66) สนงปจ. ชลบุรี ส่งเสริม GAP