ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

 เผยเเพร่: 2017-03-02  |  อ่าน: 2,141 ครั้ง