ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เรือประมง จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


[2019-01-10] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-12-27] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานเจ้าหน้าที่สื่อสาร (นายแวนิมะ สาเหาะ) จำนวน 1 อัตรา เดือน ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 [2018-12-27] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ (น.ส.เฟาซียะห์ บูละและนายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์) จำนวน 2 อัตรา เดือน ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 [2018-09-26] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 [2018-09-25] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเอกสารด้านธุรการ (นายณัฐพงศ์ สงจันทร์) จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 [2018-09-25] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานสื่อสาร (นายแวนิมะ สาเหาะ) จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 [2018-09-25] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ (น.ส.เฟาซียะห์ บูละและนายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์) จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 [2018-07-20] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-07-19] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-07-19] ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เรือประมง จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เรือประมง จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 


ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เรือประมง จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง