ติดต่อเรา

ติดต่อเรา 

 เผยเเพร่: 2020-06-12  |  อ่าน: 1,430 ครั้ง

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของ กรมประมง : 0994000160259

ติดต่อกองบริหารการคลัง กรมประมง

ที่อยู่    :   อาคารจุฬาภรณ์ (ชั้น 1 , ชั้น 4 , ชั้น 6 , ชั้น 7) เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
              (อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

หมายเหตุ : ต้องการติดต่อเบอร์ภายในให้โทรเข้าเบอร์กรมประมง 02-5620600-15 แล้วต่อเบอร์ภายใน


ผู้อำนวยการกองบริหารการ

คลัง

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1     

โทรศัพท์สายตรง    :    02-562-0544

เบอร์ภายใน    :    3107 , 4005 (หน้าห้องผอ.)

โทรสาร    :      -

E-mail    :       -


ฝ่ายบริหารทั่วไป

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1     

โทรศัพท์    :    02-940-6537

เบอร์ภายใน    :   3108 , 4007 (หัวหน้ากลุ่ม)

โทรสาร    :    02-940-6537

E-mail    :       -


กลุ่มบริหารงบประมาณ

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1     

โทรศัพท์    :    02-562-0565

เบอร์ภายใน    :    3122 , 3123 , 3105 (หัวหน้ากลุ่ม)

งานเบิก    :    02-562-0565  ,  3119

โทรสาร    :    02-940-6537

E-mail    :    fingroup.bg@gmail.com


กลุ่มการเงิน

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 และ 7       

โทรศัพท์ (ชั้น 1)    :    02-579-8201

เบอร์ภายใน    :    3109  ,  4005 (ด้านรับ KTB)  ,  3106 (หัวหน้ากลุ่ม)

ห้อง GF (ชั้น 1)    :    02-940-6537   ,   4008

ห้องจ่ายเงิน (ชั้น 1)    :    02-940-6520   ,   3110

เงินเดือน , สวัสดิการ (ชั้น 7)    :    02-579-6308  ,  02-579-2095

เบอร์ภายใน    :    3706  ,  3708  ,  3720

โทรสาร    :    02-579-6308  ,  02-579-2095  ,  02-940-6537

E-mail    :       -


กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4     

โทรศัพท์    :    02-579-8686

เบอร์ภายใน    :    3404 , 3422 (หัวหน้ากลุ่ม)

โทรสาร    :    02-579-8686

E-mail    :    fingroup.fn@gmail.com


กลุ่มบัญชี

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4     

โทรศัพท์    :    02-562-0566  ,  02-562-0538

เบอร์ภายใน    :    3403  ,  3407  ,  3401 (หัวหน้ากลุ่ม)

โทรสาร    :    02-562-0566

E-mail    :    fingroup.ac@gmail.com


กลุ่มตรวจสอบ

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4     

โทรศัพท์    :    02-579-2165

เบอร์ภายใน    :    3406  ,  3408  ,  3409  ,  3402 (หัวหน้ากลุ่ม)

โทรสาร    :    -

E-mail    :    fingroup.ad@gmail.com


กลุ่มบริหารพัสดุ

สถานที่    :    อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 6

โทรศัพท์    :    02-562-0541

เบอร์ภายใน    :    3602  ,  3604  ,  3619  ,  3600 (หัวหน้ากลุ่ม)

งานสัญญา    :    3620

งานจัดซื้อจัดจ้าง    :    3603

งานทะเบียน    :    3617

งานที่ราชพัสดุ    :    3618

โทรสาร    :    -

E-mail    :    fingroup.as@gmail.com


โรงจอดรถ

สถานที่    :    อาคารจอดรถกรมประมง   

เบอร์ภายใน    :    13116


ติดต่อผู้ดูแลและรับผิดชอบเว็บไซต์

นางสาวสินี กสินาชีวะ (สังกัด กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง)

E-mail    :    fingroup.fn@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร    :    02-5798686   ,   3404