ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 เผยเเพร่: 2020-04-20  |  อ่าน: 4,973 ครั้ง


เข้าสู่ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

  • ใบสมัครขอใช้งาน ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ Word คลิก , PDF คลิก
  • ใบคำขอแก้ไขข้อมูล ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
  • คู่มือการใช้งาน ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก

 **กรณีเป็นจ้างเหมาบริการของหน่วนงานส่วนกลาง กรมประมง
    1.แบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการฯ : ในช่อง E-Mail กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน (ตัวบรรจง)
                                                : เซ็นชื่อเจ้าตัวลงในช่องลงชื่อเพียง 1 ช่อง
    2.แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมเอกสารแบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการฯ
    3.สามารถส่งเอกสารได้ที่ กองคลัง ชั้น 4 หรือ สแกนส่งทาง E-Mail : fingroup.fn@gmail.com