ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 


 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ  

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2566

2566-1-17 ปลาเค้าขาว

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2565

2565-11-29 ยกเลิกราคา - ปลาชะโอน

2565-11-29 ปลาชะโอน ปลาหลด

2565-6-1 ปลาพลวงหิน

2565-3-22 ปลาม้า กุ้งขาวสิชล นอเพลียส

2565-3-22 ยกเลิกราคา - กุ้งขาวสิชล นอเพลียส ปลาม้า

2565-1-12ปลารากกล้วย ตะเพียนปากหนวด อึ่งเพ้า

2565-2-8 ปลาเวียน ปลากระแห ปลาซิวหางดอก

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2564

2564-3-5 กำหนดราคา - ปลายี่สกไทย

2564-3-5 กำหนดราคา - ปลาซิวใบไผ่เจ็ดสี ปลาซิวใบไผ่แม่แตง

2564-3-5 กำหนดราคา ปลาซิวใบไผ่เจ็ดสี แม่แตง

2564-3-5 กำหนดราคา ปลายี่สกไทย

2564-5-14 แก้ไขชื่อนอเพลียส

2564-6-4 กำหนดราคา นอเพลียสกุ้งขาวสิชล1 ปลาทอง ทองออรันดา

2564-6-4 กำหนดราคา ปลาคาร์ป ทองโคเมท

2564-7-2 ปลาดุกอุยเทศ

2564-9-7ปลาการ์ตูนฟรอสท์ไบท์

2564-9-7ปูทะเล ทองริวกิ้น หัวสิงห์ ชะโอน สาหร่าย

2564-9-7ยกเลิกปูทะเล

2564-10-6 นอเพลียสกุ้งขาวสิชล1 พันธุ์ขยาย

2564-11-5 กำหนดราคา พันธุ์สัตว์น้ำรวม

2564-11-5 ปลาม้า ปลิงขาว

2564-11-5 ยกเลิกราคา - ปลากะรังหยก

2564-12-13 ปลาแดง โรซี่บาร์บ เทวดา กัดครีบสั้น

2564-12-13 ปลาสร้อยลูกกล้วย

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2563

2563-1-3 กำหนดราคา - ปลากะพงทอง เพรียงทราย ปลาตะกรับหน้าแดง ปลากระบอกดำ หอยตะโกรม

2563-1-3 ยกเลิกราคา - เพรียงทราย หอยตะโกรม

2563-2-20 กำหนดราคา พันธุ์สัตว์น้ำรวม

2563-6-25 กำหนดราคา ปลากระดี่มุก หอยหวาน

2563-6-25 ยกเลิกราคา ปูทะเล

2563-8-20 แก้ไขชื่อพันธุ์สัตว์น้ำ หอยตตะโกรม ระยา Eyed-Lavae

2563-8-20 ยกเลิกราคาปูม้า

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2562

2562-1-25 กำหนดราคา - ปลาตะเพียนขาวลูกพันธุ์นีโอเมล ปลารากกล้วย

2562-4-10 กำหนดราคา - ปลาการ์ตูนส้มขาว ปลาการ์ตูนเพอร์คูลาซุปเปอร์แบลคสโนเฟลค ปลาจีด เห็ดทะเล(กลุ่มเห็ดเรียบ)

2562-4-10 ยกเลิกราคา - ปลาการ์ตูนส้มขาว

2562-5-23 กำหนดราคา - กุ้งก้ามกรามมาโคร1 โรติเฟอร์

2562-7-30 กำหนดราคา - หอยตะโกรมกรามขาว

2562-8-28 กำหนดราคา - ปลานวลจันทร์ทะเล

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2561

2561-1-24 กำหนดราคา (ฉบับ 1) - สัตว์น้ำน้ำรวม

2561-1-24 กำหนดราคา (ฉบับ 2) - สัตว์น้ำน้ำรวม

2561-4-2 กำหนดราคา - โคพีพอด ปลานวลจันทร์ทะเล

2561-8-7 กำหนดราคา - ปลาช่อน ปลากะโห้

2561-11-14 กำหนดราคา - ปูทะเล หอยตลับ

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2560

2560-7-24 กำหนดราคา - ปลานิลแดงเร้ด1-2

2560-8-25 กำหนดราคา - สัตว์น้ำรวม

2560-10-9 กำหนดราคา - ปูทะเล ปูม้า

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2559

2559-8-31 กำหนดราคา - สัตว์น้ำรวม

2559-12-21 กำหนดราคา - ปลาดุกทะเล

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2558

2558-9-11 กำหนดราคา - กุ้งการ์ตูน นวจจันทร์เทศคัดพันธุ์

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2557

2557-2-27 กำหนดราคา - ปลาเทพา ปลาแรด

2557-4-28 กำหนดราคา - อาร์ทีเมียเต็มวัย กุ้งก้ามกราม

2557-7-22 กำหนดราคา - ปลานวลจันทร์ทะเล สาหร่ายพวง

2557-7-22 ยกเลิกราคา - ปลานวจจันทร์ทะเล

2557-7-22 กำหนดราคา - ปลานวจจันทร์ทะเล

2557-9-4 กำหนดราคา - ยี่สกเทศคัดพันธุ์

2557-11-4 กำหนดราคา - นอเพลียสกุ้งขาวB

2557-12-16 กำหนดราคา - สาหร่ายผมนาง นอเพลียสกุ้งขาวA

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2556

2556-3-27 กำหนดราคา - ปลาเสือพ่นน้ำ ปลานิลแดงปทุมธานี1 ปลานิลจิตลดา4

2556-8-30 ยกเลิกราคา - ปลากะรังดอกแดง

2556-8-30 กำหนดราคา - สัตว์น้ำรวม

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2555

2555-5-31 กำหนดราคา - ปลาชะโอน

2555-7-17 กำหนดราคา - ปลานิลจิตรลดา4 ปลาหมอุมพร1

2555-8-28 กำหนดราคา - ปูทะเล หอยหวาน

2555-9-28 กำหนดราคา - ปลานิลแปลงเพศ ปลานิลแดง

2555-9-28 กำหนดราคา - ปลานิลจิตลดา 3 แปลงเพศ

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2554

2554-2-4 กำหนดราคา - สัตว์น้ำรวม

2554-6-9 กำหนดราคา - ปลานิลแปลงเพศ ปลานิลแดงแปลงเพศ ปลากดหลวง

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2553

2553-4-20 กำหนดราคา - สัตว์น้ำรวม

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2552

2552-5-21 อาร์ทีเมียตัวเต็มวัย

2552-7-3 กำหนดราคา - ปลานิลจิตลดา 3 แปลงเพศ

2552-8-3 กำหนดราคา - หอยหวาน ปลาเฉี่ยวหิน ไข่ปลานวลจันทร์

2552-8-21 กำหนดราคา - ปลากระทุงเหว

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2551

2551-3-5 กำหนดราคา - กะพงขาว ไข่ปลากะพงขาว หอยแมล2551-3-5 กำหนดราคา - กะพงขาว ไข่ปลากะพงขาว หอยแมล

2551-6-13 กำหนดราคา - สัตว์น้ำรวม

2551-8-6 กำหนดราคา - ปลาตะโกก

2551-9-22 กำหนดราคา - ปลาสลิดหินฟ้าหางเหลือง

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2550

2550-5-22 กำหนดราคา - ปลาสวายโมง

2550-12-28 กำหนดราคา - ปลากระโห้

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2549

2549-9-15 กำหนดราคา - ปลาตะพัดสีเงินพันธุ์ไทย

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2548

2548-2-24 กำหนดราคา - ปลาโมง ปลาสายยู ปลายอนหลังเขียว

2548-2-24 กำหนดราคา - ปลาอโรวาน่าเงิน

2548-10-10 กำหนดราคา - ปลายี่สกไทย

2548-12-15 กำหนดราคา - สัตว์น้ำรวม

2548-12-15 กำหนดราคา - ปลาบู่

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2547

2547-7-12 กำหนดราคา - ปลาอีกง

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2546

2546-1-24 กำหนดราคา - พันธุ์พรรณไม้น้ำ

2546-6-18 กำหนดราคา - ปลาสลิด

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2545

2545-3-7 กำหนดราคา - สัตว์น้ำรวม

2545-10-10 กำหนดราคา - หอยเป๋าฮื้อ

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2543

2543-2-2 กำนดราคา - ปลาเทโพ

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2542

2542-4-20 กำหนดราคา - ปลากดหลวง

2542-6-2 กำหนดราคา - ปลาแรด

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2541

2541-12-3 กำหนดราคา - ปลากดคัง

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2540

2540-7-10 กำหนดราคา - ปลาเทพา

2540 -7-25 กำหนดราคา - ปลาบึก

2540-9-18 กำหนดราคา - ปลาจาระเม็ดน้ำจืด

2540-12-19 กำหนดราคา - ปลากราย

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2539

2539-5-21 กำหนดราคา - ปลานิลคัดพันธุ์ ปลานิลแปลงเพศ ปลาไน

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2537

2537-8-30 กำหนดราคา - ปลากดเหลือง

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2534

2534-6-19 กำหนดราคา - ปลาแรด

2534-7-8 กำหนดราคา - ไรแดง น้ำเขียว

2534-10-1 กำหนดราคา - ปลาบ้า

2534-10-21 กำหนดราคา - กบนา

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2532

2532-5-18 กำหนดราคา - ปลาดุกอุยเทศ

2532-11-30 กำหนดราคา - ปลายี่สกไทย

ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ 2527

2527-6-19 กำหนดราคา - สัตว์น้ำรวม

2527-10-22 กำหนดราคา - กุ้งก้ามกราม