กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป


[2018-08-24] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง [2018-08-02] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2017-12-03] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขัน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมประมง [2017-02-07] กรมประมงเปิดรับพนักงานราชการ [2017-01-11] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัด กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ) [2017-01-11] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สังกัดศพช.ภูเก็ต) [2016-12-28] ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2016-12-28] กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 


ด้วยกรมประมงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ตำแหน่งนักวิชาการประมง และ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 12 มกราคม 2560 รายละเอียดปรากฎตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ที่แนบมาพร้อมนี้