กิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ณ บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


[2023-03-28] กิจกรรมติดตามโครงการกำจัดวัชพืชบริเวณหนองหารตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐ.. [2023-03-28] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบการประชุม Hy.. [2023-03-28] ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินส.. [2023-03-28] ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินส.. [2023-03-28] ประชุมชี้แจงงานวิจัยการสร้างความมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังติดตามประเมินส.. [2023-02-27] ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2023-01-30] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566.. [2022-12-23] การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจา.. [2022-12-23] การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หน.. [2022-09-20] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 7/2565.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ณ บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง
นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด พร้อมคณะ
เดินทางมายังบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ของชุมชน

โดยในครั้งนี้ได้มีการปล่อยลูกปลากระเเหจำนวน 2 ล้านตัว เเละทำการผสมเทียมปลากาดำ
เพื่อปล่อยลงเเหล่งน้ำ ในอีก 2-3 วันหลังฟักเป็นตัว ซึ่งจุดเพาะปลาเเห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากประตูระบายน้ำ
ธรณิศนฤมิตรที่เชื่อมระหว่างลำน้ำก่ำเเละเเม่น้ำโขงราว 1 กิโลเมตร เเละลำน้ำนี้สามารถเชื่อมต่อไปยัง
หนองหารที่จังหวัดสกลนครอีกด้วย กิจกรรมการเพิ่มประชากรปลาในเเหล่งน้ำธรรมชาติลักษณะนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เเละเป็นแหล่งอาหารให้เเก่ชุมชน
ที่อาศัยในบริเวณลำน้ำเเห่งนี้   นอกจากนี้ รองอธิบดีและคณะ ยังได้ลงเรือเพื่อวางทุ่นเเสดงเเนวเขต
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชน เเละสำรวจเเหล่งน้ำในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย