กิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ณ บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


[2022-06-28] กิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ณ บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ.. [2022-06-21] ประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2564 และติดตามความก้.. [2022-06-14] ประชุมติดตามงานวิจัยคงค้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2564 และติดตามความก้.. [2022-04-11] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565.. [2022-03-07] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565.. [2022-01-18] แบนเนอร์.. [2021-12-28] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูป.. [2021-11-08] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6/2564.. [2021-10-04] การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หน.. [2021-10-04] การประชุมเตรียมการการดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอั.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ณ บ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง
นายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
นายเฉลิมพล  เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด พร้อมคณะ
เดินทางมายังบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
เพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรม "ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน" ของชุมชน

โดยในครั้งนี้ได้มีการปล่อยลูกปลากระเเหจำนวน 2 ล้านตัว เเละทำการผสมเทียมปลากาดำ
เพื่อปล่อยลงเเหล่งน้ำ ในอีก 2-3 วันหลังฟักเป็นตัว ซึ่งจุดเพาะปลาเเห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากประตูระบายน้ำ
ธรณิศนฤมิตรที่เชื่อมระหว่างลำน้ำก่ำเเละเเม่น้ำโขงราว 1 กิโลเมตร เเละลำน้ำนี้สามารถเชื่อมต่อไปยัง
หนองหารที่จังหวัดสกลนครอีกด้วย กิจกรรมการเพิ่มประชากรปลาในเเหล่งน้ำธรรมชาติลักษณะนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เเละเป็นแหล่งอาหารให้เเก่ชุมชน
ที่อาศัยในบริเวณลำน้ำเเห่งนี้   นอกจากนี้ รองอธิบดีและคณะ ยังได้ลงเรือเพื่อวางทุ่นเเสดงเเนวเขต
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชน เเละสำรวจเเหล่งน้ำในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย