ประชุมหารือข้อราชการและทิศทางการดำเนินงาน อาทิ เรื่องการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบระหว่างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและกองวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด


[2022-04-11] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565.. [2022-03-07] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565.. [2022-01-18] แบนเนอร์.. [2021-12-28] แบบแสดงความคิดเห็นต่อประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูป.. [2021-11-08] ประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6/2564.. [2021-10-04] การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หน.. [2021-10-04] การประชุมเตรียมการการดำเนินการโครงการต้นแบบโรงเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอั.. [2021-06-11] การประชุมคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้มีประสิทธิภ.. [2021-04-22] ประชุมเตรียมการและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหน.. [2021-03-29] ลงตรวจพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการ.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมหารือข้อราชการและทิศทางการดำเนินงาน อาทิ เรื่องการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบระหว่างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและกองวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น ณ ศาลาปันสุข อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประมง ร่วมประชุมหารือข้อราชการและทิศทางการดำเนินงาน อาทิ เรื่องการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบระหว่างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและกองวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด การบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด ฯลฯวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น ณ ศาลาปันสุข อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมประมง ร่วมประชุมหารือข้อราชการและทิศทางการดำเนินงาน อาทิ เรื่องการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบระหว่างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและกองวิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืด การบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด ฯลฯ