รัฐบาล...เปิดไฟเขียว “เพิ่มวันทำการประมง” เยียวยาชาวประมง ช่วง COVID-19

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูลเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการปร.. [2021-07-23 ] เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ป.. [2021-07-15 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัด ศ.. [2021-07-06 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประม.. [2021-07-06 ] การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (จังหวัดชา.. [2021-07-06 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื.. [2021-07-06 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื.. [2021-07-05 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์บริ.. [2021-07-05 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า.. [2021-07-01 ] รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา.. [2021-06-29 ]
อ่านทั้งหมด 

รัฐบาล...เปิดไฟเขียว “เพิ่มวันทำการประมง” เยียวยาชาวประมง ช่วง COVID-19 

 เผยเเพร่: 2021-06-29  |  อ่าน: 157 ครั้ง

 

รัฐบาล...เปิดไฟเขียว “เพิ่มวันทำการประมง”
เยียวยาชาวประมง ช่วง COVID-19

      จากกรณีชาวประมงยื่นหนังสือร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาล ผ่อนผัน ยกเว้น การควบคุมวันทำการประมงของเรือประมงออกไปอย่างน้อย 2 ปี หรือ เพิ่มวันทำการประมง จากเดิม ปีละ 240 วัน (8 เดือน) เป็นปีละ  300 วัน (10 เดือน) เนื่องจากชาวประมงมีภาระค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี แต่เรือประมงต้องจอดเป็นเวลา 4 เดือน (120) วัน จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดทุนสะสม รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ขาดสภาพคล่องในอาชีพประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงร้องขอให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน
?       นายมีศักดิ์ ภักดีคง  อธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ พิจารณามาตราการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง และต้องไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เช่น การเพิ่มสิทธิวันทำการประมงในรอบปีการทำประมงปัจจุบัน เป็นต้น  
      โดยล่าสุด (10 ก.พ.64) พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องชาวประมง ควบคู่ไปกับการพิจารณาหามาตรการซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรประมงอย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการเพิ่มวันทำการประมงให้กับพี่น้องชาวประมง ในปีการประมง 2563 ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.64 นี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ กรมประมงจึงได้นำปริมาณสัตว์น้ำที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์จากวันทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่ออกทำการประมงแล้วมีวันทำการประมงเหลืออยู่ มาจัดสรรด้วยวิธีการคำนวณปริมาณสัตว์น้ำเป็นวันทำการประมง ให้กับผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตามแนวทาง ดังนี้ 
1. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาผิวน้ำ (เครื่องมืออวนล้อมจับ) จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้เรือประมงทุกขนาด จำนวน 45 วัน
2. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลากะตัก จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้เรือประมงทุกขนาด จำนวน 45 วัน
3. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำหน้าดิน (เครื่องมืออวนลากทุกประเภท) จัดสรรวันทำการประมงเพิ่มให้ ดังนี้
• เรืออวนลากขนาดไม่เกิน 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 30 วัน
• เรืออวนลากขนาดเกินกว่า 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 20 วัน
?       ทั้งนี้ เรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง เป็นนโยบายสำคัญที่ ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความห่วงใยและเน้นย้ำให้กรมประมงเร่งดำเนินการมาโดยตลอด ซึ่งกรณีการเพิ่มวันทำการประมงครั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ เห็นชอบให้กรมประมงออกประกาศ กรมประมงเพื่อเพิ่มวันทำการประมงให้ทันท่วงทีกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง 
?       สำหรับมาตรการการเพิ่มวันทำการประมงในครั้งนี้ จะเป็นมาตรการเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบปีการทำการประมง 2563 เท่านั้น โดยหลังจากนี้ การเพิ่มวันทำการประมง จะดำเนินการภายใต้กลไกการควบรวมใบอนุญาตฯ และการยกสิทธิ์ทำการประมงต่อไป  จึงขอให้ชาวประมงเชื่อมั่นว่ากรมประมง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริงใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาภาคการประมงไทย และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง แต่การจะออกประกาศใดๆ นั้น ต้องดำเนินการตามกระบวนการในการออกกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรการในการควบคุมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงควบคู่ไปกับวิถีความเป็นอยู่และอาชีพของพี่น้องชาวประมงที่มั่นคงยั่งยืนซึ่งจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่น้องชาวประมงที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอด และมองเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อให้เกิดความยั่งยืน...อธิบดี กล่าว