ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง ขอให้ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลยื่นคำขอใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ( APD )

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูลเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการปร.. [2021-07-23 ] เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ป.. [2021-07-15 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัด ศ.. [2021-07-06 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประม.. [2021-07-06 ] การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (จังหวัดชา.. [2021-07-06 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื.. [2021-07-06 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื.. [2021-07-05 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์บริ.. [2021-07-05 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า.. [2021-07-01 ] รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา.. [2021-06-29 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง ขอให้ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลยื่นคำขอใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ( APD ) 

 เผยเเพร่: 2021-06-29  |  อ่าน: 255 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

เรื่อง  ขอให้ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลยื่นคำขอใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ( APD )

ด้วยกรมประมง มีนโยบายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมและผู้ประกอบการ เช่น แพซื้อกุ้งทะเล ผู้รวบรวมกุ้งทะเล  สถานประกอบการ การแปรรูปกุ้งทะเลและการเลี้ยงเบื้องต้น  โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ผู้ส่งออกกุ้งทะเลจากการเพาะเลี้ยง ต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) เมื่อมีขั้นตอนการซื้อขายการส่งมอบกุ้งทะเล แก่บุคคลอื่น เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล และผู้ประกอบการด้านการประมงสามารถจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดสตูล และผู้ประกอบการด้านการประมง เกี่ยวกับการซื้อของทะเลจากการเพาะเลี้ยง มายื่นคำขอใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) กุ้งทะเลได้ ณ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล สำนักงานประมงอำเภอเมืองสตูล สำนักงานประมงอำเภอท่าแพ สำนักงานประมงอำเภอละงู สำนักงานประมงอำเภอทุ่งหว้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-772-201 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564