ประกาศ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย

ร่วมมอบเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ให้แก่ครอบครัวนายสุริยา เต๊ะปูยู สืบเนื.. [2020-11-23 ] “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง”.. [2020-11-17 ] กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิ.. [2020-11-03 ] ประกาศ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย.. [2020-10-29 ] สรุปผลการดำเนินการของกรมประมงตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้า.. [2020-09-14 ] สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ประชาสัมพันธ์วัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เร.. [2020-09-10 ] การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ.. [2020-09-09 ] ขอส่งข้อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้อ.. [2020-09-08 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.. [2020-09-02 ] รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกา.. [2020-08-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย 

 เผยเเพร่: 2020-08-18  |  อ่าน: 50 ครั้ง

 

เนื่องด้วยกรมประมงจัดทำระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรองและการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้จำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ Fisheries Shop ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับจะต้องยื่นคำขอภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ สามารถดาวโหลดระเบียบกรมประมงฯ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/12c3aqnuRteOunC1RdW3ZestSsXVIW2_R/view?usp=sharing หรือ QR Code