ประกาศ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย

รัฐบาล...เปิดไฟเขียว “เพิ่มวันทำการประมง” เยียวยาชาวประมง ช่วง COVID-1.. [2021-02-19 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป .. [2021-02-17 ] ประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง ขอให้ผู้เลี้ยงกุ้งทะเลยื.. [2021-02-09 ] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์บริหารจัดการ.. [2021-02-01 ] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนากา.. [2021-01-28 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป .. [2021-01-28 ] รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-01-18 ] การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชกา.. [2020-12-28 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดเรือประมง จำนวน 7 รายก.. [2020-12-09 ] ประชาสัมพันธ์รับสมัครทำงานบนเรือประมง.. [2020-12-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย 

 เผยเเพร่: 2020-12-03  |  อ่าน: 133 ครั้ง

 

เนื่องด้วยกรมประมงจัดทำระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรองและการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้จำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ Fisheries Shop ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับจะต้องยื่นคำขอภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่ระเบียบนี้ใช้บังคับ สามารถดาวโหลดระเบียบกรมประมงฯ ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/12c3aqnuRteOunC1RdW3ZestSsXVIW2_R/view?usp=sharing หรือ QR Code