การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-01-18 ] การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชกา.. [2020-12-28 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดเรือประมง จำนวน 7 รายก.. [2020-12-09 ] ประชาสัมพันธ์รับสมัครทำงานบนเรือประมง.. [2020-12-03 ] ร่วมมอบเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ให้แก่ครอบครัวนายสุริยา เต๊ะปูยู สืบเนื.. [2020-11-23 ] “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง”.. [2020-11-17 ] กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิ.. [2020-11-03 ] ประกาศ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย.. [2020-10-29 ] สรุปผลการดำเนินการของกรมประมงตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้า.. [2020-09-14 ] สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ประชาสัมพันธ์วัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เร.. [2020-09-10 ]
อ่านทั้งหมด 

การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

 เผยเเพร่: 2020-09-10  |  อ่าน: 212 ครั้ง

 

ประชาสัมพันธ์ไปยังลูกจ้างในสังกัดกรที่ไม่มีสวัสดิการด้านประกันสังคม เช่น ลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้างโครงการจ้างงานเร่งด่วนตามภารกิจ ตลอดจนประชาชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้เข้าถึงการประกันสังคมโดยการสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ภาคสมัครใจ) แห่งพระราชบัญญัตติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล