โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย.. [2020-10-29 ] สรุปผลการดำเนินการของกรมประมงตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้า.. [2020-09-14 ] สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ประชาสัมพันธ์วัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เร.. [2020-09-10 ] การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ.. [2020-09-09 ] ขอส่งข้อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้อ.. [2020-09-08 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.. [2020-09-02 ] รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกา.. [2020-08-18 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ.. [2020-08-18 ] โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบปร.. [2020-08-14 ] กิจกรรมจิตอาสา .. [2020-08-14 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ 2563 

 เผยเเพร่: 2020-08-14  |  อ่าน: 97 ครั้ง

 

วันที่ 6 สค 63 เวลา 09.00- 15.00 น นายสุภกิจ  เหรียญกิจการ ประมงอำเภอเมืองสตูล ร่วมกับ จนท.ประมงจาก สนง.ประมงจังหวัดสตูล และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ได้ชี้แจงโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่( 5  ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง)ปีงบประม่ณ 2563 แก่เกษตรกรทั่เข้าร่วมโครงการ มีเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ให้ตอบแบบสอบถาม และมอบพันธุ์ปลานิล ปลากระแก (ปลาลำปำ) 75 รายๆละ 1,000 ตัว รวมปลาทั้งสิ้น 75,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยเลี้ยงในโครงการ มีเกษตรกรจาก ต.ฉลุง ต.เกตรี ต.ควนโพธิ์ ต.คลองขุด ต.ควนขัน ต.เจ๊ะบิลัง ต.บ้านควน ีอ.เมือง จ.สตูล  ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรได้อย่างดียิ่ง