ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรกรออนไลน์ DGTFarm.com

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูลเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการปร.. [2021-07-23 ] เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ป.. [2021-07-15 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัด ศ.. [2021-07-06 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประม.. [2021-07-06 ] การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (จังหวัดชา.. [2021-07-06 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื.. [2021-07-06 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื.. [2021-07-05 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์บริ.. [2021-07-05 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า.. [2021-07-01 ] รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา.. [2021-06-29 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรกรออนไลน์ DGTFarm.com 

 เผยเเพร่: 2021-06-29  |  อ่าน: 340 ครั้ง

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน ผ่านการรองรับ และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและตลอดเวลาบนแพลตฟอร์มออนไลน์จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าเกษตรในวงกว้างประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการปรับตัวหันมาเลือกซื้อสินค้าบนแฟลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น มกอช. จึงได้จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ใน 4 หลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาววิภาดา แสงขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2561 2277 ต่อ 1509