ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรกรออนไลน์ DGTFarm.com

สรุปผลการดำเนินการของกรมประมงตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้า.. [2020-09-14 ] สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ประชาสัมพันธ์วัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เร.. [2020-09-10 ] การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ.. [2020-09-09 ] ขอส่งข้อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้อ.. [2020-09-08 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.. [2020-09-02 ] รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกา.. [2020-08-18 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ.. [2020-08-18 ] โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบปร.. [2020-08-14 ] กิจกรรมจิตอาสา .. [2020-08-14 ] การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ).. [2020-07-29 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรกรออนไลน์ DGTFarm.com 

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |  อ่าน: 108 ครั้ง

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน ผ่านการรองรับ และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและตลอดเวลาบนแพลตฟอร์มออนไลน์จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าเกษตรในวงกว้างประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการปรับตัวหันมาเลือกซื้อสินค้าบนแฟลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น มกอช. จึงได้จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ใน 4 หลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาววิภาดา แสงขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2561 2277 ต่อ 1509