ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรกรออนไลน์ DGTFarm.com

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทำงานบนเรือประมง.. [2020-12-03 ] ร่วมมอบเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ให้แก่ครอบครัวนายสุริยา เต๊ะปูยู สืบเนื.. [2020-11-23 ] “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง”.. [2020-11-17 ] กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิ.. [2020-11-03 ] ประกาศ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย.. [2020-10-29 ] สรุปผลการดำเนินการของกรมประมงตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้า.. [2020-09-14 ] สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ประชาสัมพันธ์วัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เร.. [2020-09-10 ] การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ.. [2020-09-09 ] ขอส่งข้อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้อ.. [2020-09-08 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.. [2020-09-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมตลาดสินค้าเกษตรกรออนไลน์ DGTFarm.com 

 เผยเเพร่: 2020-09-02  |  อ่าน: 179 ครั้ง

 

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาเว็บไซต์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (DGTFarm.com) เพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน ผ่านการรองรับ และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและตลอดเวลาบนแพลตฟอร์มออนไลน์จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าเกษตรในวงกว้างประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการปรับตัวหันมาเลือกซื้อสินค้าบนแฟลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น มกอช. จึงได้จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ใน 4 หลักสูตร ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ นางสาววิภาดา แสงขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โทรศัพท์ 0 2561 2277 ต่อ 1509