นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริม ฯ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล และกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง

สรุปผลการดำเนินการของกรมประมงตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้า.. [2020-09-14 ] สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ประชาสัมพันธ์วัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เร.. [2020-09-10 ] การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ.. [2020-09-09 ] ขอส่งข้อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้อ.. [2020-09-08 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.. [2020-09-02 ] รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกา.. [2020-08-18 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ.. [2020-08-18 ] โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบปร.. [2020-08-14 ] กิจกรรมจิตอาสา .. [2020-08-14 ] การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ).. [2020-07-29 ]
อ่านทั้งหมด 

นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริม ฯ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล และกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง 

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |  อ่าน: 422 ครั้ง

 

วันที่ 8 ม.ค.62 เวลา 08.30 น.นายอุเทน  บุญดำ   ประมงอำเภอควนกาหลงร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ สนง.ประมงจังหวัดสตูลและกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ร่วมจัดอบรมและสาธิตด้านโภชนาการปลาและการแปรรูปสัตว์น้ำประจำปี2562 แก่ครูและนักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านยูงทอง ม.4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยสาธิต

1.การทำปลาดุกแดดเดียว

2. การทำแหนมปลา

3. การทำกระเบื้องปลา