วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช ประมงอำเภอท่าแพ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายในการทำงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

สรุปผลการดำเนินการของกรมประมงตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้า.. [2020-09-14 ] สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ประชาสัมพันธ์วัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เร.. [2020-09-10 ] การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ.. [2020-09-09 ] ขอส่งข้อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้อ.. [2020-09-08 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.. [2020-09-02 ] รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกา.. [2020-08-18 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ.. [2020-08-18 ] โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ (5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบปร.. [2020-08-14 ] กิจกรรมจิตอาสา .. [2020-08-14 ] การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ).. [2020-07-29 ]
อ่านทั้งหมด 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางสาวกฤษณี ศรีวัฒนเวช ประมงอำเภอท่าแพ ร่วมรับฟังการมอบนโยบายในการทำงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |  อ่าน: 473 ครั้ง

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางสาวกฤษณี  ศรีวัฒนเวช   ประมงอำเภอท่าแพ     ร่วมรับฟังการมอบนโยบายในการทำงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมนี้ได้มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเยี่ยมฐานเรียนรู้ด้านต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล