สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 4


[2023-05-29] ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล.. [2023-05-29] ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน.. [2023-05-26] อยากทำบุญปล่อยเต่าเท่ากับ "บาป" & ครอบครองเต่าเท่ากับ "ผิด".. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและอุดหนุนสิน.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบการชำรุดอาคารทรงงาน สมเด็จพระ.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใ.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าล.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการพิจารณาเป.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ใ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 4  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 4

-----------------------------------------------------

??? วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2655 ???

สำนักงานประมงจังหวัดสตูล โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับประมงอำเภอควนกาหลงและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสตูล ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านเขาไคร หมู่ที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยคลินิกประมง มีกิจกรรม ดังนี้

(1.)จัดแสดงพันธุ์ปลาสวยงาม ปลาปล้องอ้อย จำนวน 3 ตู้

(2.)ให้ความรู้ คำแนะนำ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

(3.)แจกเอกสารทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ซึ่งมีเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้ามารับบริการ คลินิกประมง ประมาณ 30 ราย