สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566


[2023-05-29] ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสตูล.. [2023-05-29] ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน.. [2023-05-26] อยากทำบุญปล่อยเต่าเท่ากับ "บาป" & ครอบครองเต่าเท่ากับ "ผิด".. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานและอุดหนุนสิน.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบการชำรุดอาคารทรงงาน สมเด็จพระ.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพใ.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าล.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการพิจารณาเป.. [2023-05-08] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค ใ.. อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

???? สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566 ???? 
-------------------------------------------
?? วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2565 ??
นายประชิด ตรีพลอักษร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2566” โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
.
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวถึงที่มาของการจัดงานวันรวมน้ำใจ ฯ ในครั้งนี้ว่า เพื่อขอรับบริจาคทรัพย์และสิ่งของ สำหรับใช้เป็น “ของรางวัลพิเศษ” ในกิจกรรมร้านนาวากาชาด ตลอด 11 คืน จากส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้มีจิตกุศลและศรัทธาในกิจกรรมของสภากาชาดไทย รวมถึงอำเภอ 7 อำเภอ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวม และสนับสนุนสิ่งของกว่า 380 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีการบริจาคเงินผ่านระบบบริจาคเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาค โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th รวมถึงการจำหน่ายสลากกาชาด ฉบับละ 100 บาท จำนวน 40,000 ฉบับ (รวมมูลค่า 4,000,000 บาท) โดยรางวัลสลากกาชาดในปีนี้ มีรางวัลรวม 132 รางวัล สามารถซื้อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล , ที่ว่าการอำเภอทั้ง 7 อำเภอ รวมถึงหน่วยงานราชการในพื้นที่ และกำหนดออกรางวัลโดยการหมุนวงล้อ ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 19.30 น. ณ เวทีร้านนาวากาชาด สนามบินกองทัพอากาศสตูล ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการหมุนวงล้อฯ ผ่านเฟซบุ๊กเพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล อีกด้วย
.
ทั้งนี้ งานประจำปีและงานกาชาดเที่ยวเท่ๆ เสน่ห์สตูล ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-22 มกราคม 2566 รวม 11 วัน 11 คืน ณ บริเวณสนามบินกองทัพอากาศสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล