อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอท่าแพ

ร่วมมอบเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ให้แก่ครอบครัวนายสุริยา เต๊ะปูยู สืบเนื.. [2020-11-23 ] “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง”.. [2020-11-17 ] กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิ.. [2020-11-03 ] ประกาศ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย.. [2020-10-29 ] สรุปผลการดำเนินการของกรมประมงตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้า.. [2020-09-14 ] สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ประชาสัมพันธ์วัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เร.. [2020-09-10 ] การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ.. [2020-09-09 ] ขอส่งข้อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้อ.. [2020-09-08 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.. [2020-09-02 ] รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกา.. [2020-08-18 ]
อ่านทั้งหมด 

อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอท่าแพ 

 เผยเเพร่: 2020-08-18  |  อ่าน: 545 ครั้ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  นายประชิด  ตรีพลอักษร  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  นางสาวกฤษณี  ศรีวัฒนเวช ประมงอำเภอท่าแพ  และ นางสาวปุญชรัสมิ์  ก่อเจริญวัฒน์  นักวิชาการประมงปฎิบัติการ ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร “ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่และการวางแผนการตลาด” ณ ห้องประชุมอิงธารารีสอร์ท อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ซึ่งมีเกษตรกรในกลุ่มเลี้ยงกุ้งท่าแพพัฒนา อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 24 ราย