จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง


[2022-12-01] คำสั่งจังหวัดสตูล ที่ ๒๔๐๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในค.. [2022-11-02] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือ.. [2022-10-19] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรี ขอส่งข่าวประชาสัม.. [2022-09-19] ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื.. [2022-09-09] ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมง.. [2022-09-07] ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่.. [2022-09-05] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดเรือประมงไม่ปรากฏสัญชา.. [2022-08-25] ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื.. [2022-08-23] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า.. [2022-08-17] ประชาสัมพันธ์ พื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม.. อ่านทั้งหมด 

จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. จังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนและหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดสตูล ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านหัวสะพานเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ข้าราชการและบุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนควนโดน อาสาสมัคร และกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาบ้า ปลาตะเพียน และปลาไน จำนวน 300,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล