จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


[2022-09-19] ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื.. [2022-09-09] ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมง.. [2022-09-07] ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่.. [2022-09-05] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดเรือประมงไม่ปรากฏสัญชา.. [2022-08-25] ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื.. [2022-08-23] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า.. [2022-08-17] ประชาสัมพันธ์ พื้นที่อาศัยของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม.. [2022-08-10] สำนักงานประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมภายใต้ "โครงการกระจายสินค้าประมงพื.. [2022-08-05] บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร.. [2022-08-04] รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. จังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดสตูล ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณฝายคลองกลางนา หมู่ที่ 2 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธาน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ข้าราชการและบุคลากร หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต.แปร-ระ อาสาสมัคร และกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาสุลต่าน และปลากระแห จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล จำนวน 300,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป