นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง เข้าร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 ( กระบี่ )

ร่วมมอบเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ให้แก่ครอบครัวนายสุริยา เต๊ะปูยู สืบเนื.. [2020-11-23 ] “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง”.. [2020-11-17 ] กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิ.. [2020-11-03 ] ประกาศ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย.. [2020-10-29 ] สรุปผลการดำเนินการของกรมประมงตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้า.. [2020-09-14 ] สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ประชาสัมพันธ์วัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เร.. [2020-09-10 ] การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ.. [2020-09-09 ] ขอส่งข้อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้อ.. [2020-09-08 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.. [2020-09-02 ] รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกา.. [2020-08-18 ]
อ่านทั้งหมด 

นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง เข้าร่วมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 ( กระบี่ ) 

 เผยเเพร่: 2020-08-18  |  อ่าน: 643 ครั้ง

 

วันที่ 24 มกราคม2561 นายอุเทน บุญดำ ประมงอำเภอควนกาหลง  เข้าร่วมในการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์จังหวัดสตูล และสถานีตำรวจน้ำจังหวัดสตูล ตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ณ บริเวณปากร่องน้ำปากบารา อ.ละงู  จ.สตูล จำนวน 7 ลำ ดังนี้

 1. สิทธิประมง 9 พบแรงงานไทย 29 คน

 2. ป.โชคประพาภรณ์ 1 พบแรงงานไทย 26 คน และเมียนมา 17 คน

 3. ก.เทพเจริญพร 11 พบแรงงานไทย 3 คน และเมียนมา 38 คน

 4. ธนพล 19 พบแรงงานไทย 33 คน

 5. พิชิตชัย 15 พบแรงงานไทย 26 คน

 6. โชคณิชากร 9 พบแรงงานไทย 11 คน เมียนมา 20 คน และลาว 1 คน

 7. สิทธิประมง 88 พบแรงงานไทย 32 คน

 ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดและได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์ ปี 61 แก่ผู้ประกอบการในครั้งนี้ด้วย