เปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง พ.ศ.2561 -2562 ประมงจังหวัดสตูล นายโสภณ อ่อนคง ติดตามกำกับการดูแล ให้กำลังใจการทำงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

ร่วมมอบเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ให้แก่ครอบครัวนายสุริยา เต๊ะปูยู สืบเนื.. [2020-11-23 ] “โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง”.. [2020-11-17 ] กรมประมง...ย้ำเตือนประชาชน ระวัง !! กิน “แมงดาทะเล” ผิดชนิดอาจได้รับพิ.. [2020-11-03 ] ประกาศ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย.. [2020-10-29 ] สรุปผลการดำเนินการของกรมประมงตามข้อเรียกร้องของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้า.. [2020-09-14 ] สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ประชาสัมพันธ์วัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เร.. [2020-09-10 ] การให้ความคุ้มครองประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ.. [2020-09-09 ] ขอส่งข้อชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินการของรัฐ ตามประเด็นข้อเรียกร้อ.. [2020-09-08 ] จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ.. [2020-09-02 ] รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกา.. [2020-08-18 ]
อ่านทั้งหมด 

เปิดรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปีการประมง พ.ศ.2561 -2562 ประมงจังหวัดสตูล นายโสภณ อ่อนคง ติดตามกำกับการดูแล ให้กำลังใจการทำงานเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 

 เผยเเพร่: 2020-08-18  |  อ่าน: 816 ครั้ง

 

นายโสภณ  อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล  ติดตามกำกับ ดูแล  พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการออกรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ปี การประมง พ.ศ.2561 - 2562  โดยการรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  เปิดให้บริการวันที่ 20 มกราคม 2561 - 20 กุมภาพันธ์  2561   ชาวประมงสามารถติดต่อยื่นคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ได้ที่สำนักงานประมงอำเภอชายทะเลทั้ง 4 อำเภอ  แต่เนื่องจากอำเภอทุ่งหว้า  และอำเภอท่าแพ   ชาวประมงที่มีความประสงค์ยื่นคำขอใบอนุญาตทำการประมงค่อนข้างน้อย  อาจพิจารณาให้ชาวประมงมายื่นคำขอที่อำเภอใกล้เคียง  คืออำเภอทุ่งหว้า มาที่อำเภอละงู   อำเภอท่าแพมาที่อำเภอเมืองสตูล 

            วันแรกของการรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  20 มกราคม  2561   

                      1.     สำนักงานประมงอำเภอละงู  โดยนายธีระภักดิ์  ชาติสุวรรณ  ประมงอำเภอละงู  รับผิดชอบในพื้นที่  พร้อมทั้งนางสาวกังสดาล   เหมโคกน้อย  เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน   มาช่วยรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  มีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์   จำนวน  6  ลำ     

                       2.  สำนักงานประมงอำเภอเมืองสตูล  โดยนายสุภกิจ  เหรียญกิจการ  ประมงอำเภอเมืองสตูล  รับผิดชอบในพื้นที่  พร้อมทั้งนางสาวอภิรดี  ณ ไพรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  และนางนธี  จันทร์ดำ  เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน   มาช่วยรับคำขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  มีผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต จำนวน  12  ลำ