จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล (รุ่นที่ 2 )

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล.. [2021-10-08 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงาน.. [2021-10-04 ] กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล ส่งมอบปัจจ.. [2021-09-22 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ ตรวจสอบบ่อที่เ.. [2021-09-22 ] เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือให้ความคิดเห็นกรณี.. [2021-09-22 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 .. [2021-09-22 ] ประกาศกกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อประกาศการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2021-08-25 ] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเ.. [2021-08-16 ] จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพั.. [2021-08-10 ] ผู้ว่าฯ สตูล รับมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค จากชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเ.. [2021-08-10 ]
อ่านทั้งหมด 

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล (รุ่นที่ 2 ) 

 เผยเเพร่: 2021-08-10  |  อ่าน: 282 ครั้ง

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสตูล และนายธีระภักดิ์ ชาติสุวรรณ ประมงอำเภอละงู จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสนับสนุนส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาในบ่อดินในจังหวัดสตูล (รุ่นที่ 2 ) เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงปูทะเลแบบพัฒนาและการจัดการผลผลิต โดยวิทยากรจากศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, มาตรฐานฟาร์มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลและการส่งเสริมการตลาด โดยวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 23 ราย