"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 : วันที่ 19 พ.ค. 64

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดสตูลเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการปร.. [2021-07-23 ] เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ป.. [2021-07-15 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัด ศ.. [2021-07-06 ] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประม.. [2021-07-06 ] การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ (จังหวัดชา.. [2021-07-06 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื.. [2021-07-06 ] ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลื.. [2021-07-05 ] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์บริ.. [2021-07-05 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า.. [2021-07-01 ] รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา.. [2021-06-29 ]
อ่านทั้งหมด 

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 : วันที่ 19 พ.ค. 64 

 เผยเเพร่: 2021-06-29  |  อ่าน: 197 ครั้ง

 

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 : วันที่ 19 พ.ค. 64 เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดสตูล นำโดยนายโสภณ  อ่อนคง ประมงจังหวัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) นำโดยนายธีระพงษ์  อภัยภักดี ผุู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 39 ต้น อาทิเช่น ไม้หลุมพอ ไม้ประดู่ ไม้กฤษณา ไม้ตะเคียน ไม้ขนุน ต้นมะพร้าว และไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ เช่น ต้นวาสนา ดาวเรือง เฟื่องฟ้า อีกจำนวน 39 ต้น ฯลฯ บริเวรพื้นที่ของหน่วยงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามนโยบายของจังหวัดสตูล กระทรวงมหาดไทยและกรมป่าไม้ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2532 อนุมัติให้วันวิสขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พ.ค. 2564 และหน่วยงานนำกิจกรรมดังกล่าวมาจัดขึ้นก่อนทั้งนี้เพื่อความสะดวก คล่องตัว ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน