2 มกราคม 2564 เวลา16.30-18.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยนายสมพงศ์ ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสงขลา  และ นางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

2 มกราคม 2564 เวลา16.30-18.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยนายสมพงศ์ ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสงขลา  และ นางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

 เผยเเพร่: 2021-04-02 |  อ่าน: 500 ครั้ง

 

2 มกราคม 2564 เวลา16.30-18.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา โดยนายสมพงศ์ ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสงขลา  และ นางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นการบริโภคอาหารทะเลจังหวัดสงขลาปลอดโควิด-19 ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงค์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พณฯ นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน