แนวปฏิบัติสำหรับแจ้งการครอบครองสัตว์น้ำ ซาก หรือผลิตภัณฑ์ทำจากซากสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์


[2023-06-02] สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา.. [2023-06-01] ผลการคัดเลือกการปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2566.. [2023-06-01] ผลการคัดเลือกการปฏิบัติงานดีเด่นประจำเดือนเมษายน 2566.. [2023-05-29] สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา.. [2023-05-12] สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา.. [2023-05-10] ระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูฝน.. [2023-04-21] สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา.. [2023-04-11] สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา.. [2023-04-03] สรุปราคาประมูล ซื้อ/ขาย กุ้ง ณ ปากบ่อ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา.. [2023-03-29] ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ครั้งที่ 1 .. อ่านทั้งหมด 

แนวปฏิบัติสำหรับแจ้งการครอบครองสัตว์น้ำ ซาก หรือผลิตภัณฑ์ทำจากซากสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

??ประชาสัมพันธ์??
แนวปฏิบัติสำหรับแจ้งการครอบครองสัตว์น้ำ ซาก หรือผลิตภัณฑ์ทำจากซากสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์
เกษตรกรผู้มีสัตว์น้ำ 18 รายการนี้ในครอบครอง สามารถแจ้งครอบครอง 
??ภายใวันที่ 31 พฤษภาคม 2566??
ณ สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา