ร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตาม "โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ"


[2023-05-24] เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาชะโอน ตำบลขอนหาด.. [2023-05-24] เพื่อมอบพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 30,000 ตัว.. [2023-05-24] เยี่ยมฟาร์มเกษตรกรดีเด่น ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดนครศรีธรรมรา.. [2023-05-03] ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ร.. [2023-05-02] ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ.. [2023-04-20] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช.. [2023-04-12] การเปิดรับคำขอหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง).. [2023-04-04] การผลิตกุ้งขาวสิชล 1 และการปรับปรุงพันธ์กุ้งขาวของกองวิจัยและพัฒนาพันธ.. [2023-03-31] ร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน และร่วมกิจกรรมปล่อ.. [2023-03-31] ร่วมพิธีถวาย เครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตาม "โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ" 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ตำแหน่งประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาคมประมงอำเภอสิชล โดยร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน และเดินทางไปร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตาม"โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ" ณ บริเวณอ่าวบ้านเขาออก ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการบูรณาการจากหลายหน่วยงาน เช่น สมาคมประมงอำเภอขนอม, บริษัท ปตท. สผ. เอนเนอร์ยี่ฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด,โรงแยกก๊าซธรรมชาติอำเภอขนอม,บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด และกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในพื้นที่ ทั้งนี้ มีการร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 13 ล้านตัว และลูกปูทะเล 10 ล้านตัว
โดยมีนายกรเทพ เพชรน้อย นายอำเภอขนอม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม