โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา


[2023-05-24] เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาชะโอน ตำบลขอนหาด.. [2023-05-24] เพื่อมอบพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 30,000 ตัว.. [2023-05-24] เยี่ยมฟาร์มเกษตรกรดีเด่น ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดนครศรีธรรมรา.. [2023-05-03] ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ร.. [2023-05-02] ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ.. [2023-04-20] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช.. [2023-04-12] การเปิดรับคำขอหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง).. [2023-04-04] การผลิตกุ้งขาวสิชล 1 และการปรับปรุงพันธ์กุ้งขาวของกองวิจัยและพัฒนาพันธ.. [2023-03-31] ร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน และร่วมกิจกรรมปล่อ.. [2023-03-31] ร่วมพิธีถวาย เครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล.. อ่านทั้งหมด 

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสุธิรา มาลา ตำแหน่งประมงอำเภอชะอวด พร้อมนายประเสริฐ สิทธิดำรงค์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่บริเวณคลองห้วยทีง หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำจืด ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 200,000 ตัว โดยมีกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มแปรรูปปลาตำบลนางหลงร่วมกิจกรรม