โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ


[2023-05-24] เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาชะโอน ตำบลขอนหาด.. [2023-05-24] เพื่อมอบพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 30,000 ตัว.. [2023-05-24] เยี่ยมฟาร์มเกษตรกรดีเด่น ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดนครศรีธรรมรา.. [2023-05-03] ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ร.. [2023-05-02] ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ.. [2023-04-20] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช.. [2023-04-12] การเปิดรับคำขอหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง).. [2023-04-04] การผลิตกุ้งขาวสิชล 1 และการปรับปรุงพันธ์กุ้งขาวของกองวิจัยและพัฒนาพันธ.. [2023-03-31] ร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน และร่วมกิจกรรมปล่อ.. [2023-03-31] ร่วมพิธีถวาย เครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล.. อ่านทั้งหมด 

โครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวศิริวรรณ ศรีรัตน์ ตำแหน่งประมงอำเภอขนอม ร่วมเปิดโครงการวางซั้งกอเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและอาศัยของสัตว์น้ำ ณ อาคารฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม วัดกลาง หมู่ที่ 7 อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการจัดทำและวางซั้งกอโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทะเล และชายฝั่ง พร้อมกับส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มประมงชายฝั่ง