ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น "ชุมชนคลองค็องอนุรักษ์สัตว์น้ำ"


[2023-05-24] เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาชะโอน ตำบลขอนหาด.. [2023-05-24] เพื่อมอบพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 30,000 ตัว.. [2023-05-24] เยี่ยมฟาร์มเกษตรกรดีเด่น ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดนครศรีธรรมรา.. [2023-05-03] ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ร.. [2023-05-02] ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ.. [2023-04-20] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช.. [2023-04-12] การเปิดรับคำขอหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง).. [2023-04-04] การผลิตกุ้งขาวสิชล 1 และการปรับปรุงพันธ์กุ้งขาวของกองวิจัยและพัฒนาพันธ.. [2023-03-31] ร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน และร่วมกิจกรรมปล่อ.. [2023-03-31] ร่วมพิธีถวาย เครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล.. อ่านทั้งหมด 

ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น "ชุมชนคลองค็องอนุรักษ์สัตว์น้ำ" 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสมคิด ดำดัส ประมงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามการผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น "ชุมชนคลองค็องอนุรักษ์สัตว์น้ำ" หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตรงข้ามโรงเรียน
บ้านบางไทร)

    - วันนี้ได้นำผำหรือไข่น้ำมาเพาะขยายพันธุ์เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ

    - นำกากปาล์มน้ำมันชนิดละเอียด (ขี้เค้ก) เพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำและสร้างอาหารธรรมชาติในลำน้ำคลองค็องเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำตามกติกาชุมชนและสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิต

   -  กิจกรรมสร้างบ่อพักน้ำและระบบกรองน้ำเพื่อเพาะฟักอยู่ระหว่างดำเนินการ