ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA) ประจำปี 2566


[2023-05-24] เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาชะโอน ตำบลขอนหาด.. [2023-05-24] เพื่อมอบพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 30,000 ตัว.. [2023-05-24] เยี่ยมฟาร์มเกษตรกรดีเด่น ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดนครศรีธรรมรา.. [2023-05-03] ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ร.. [2023-05-02] ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ.. [2023-04-20] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช.. [2023-04-12] การเปิดรับคำขอหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง).. [2023-04-04] การผลิตกุ้งขาวสิชล 1 และการปรับปรุงพันธ์กุ้งขาวของกองวิจัยและพัฒนาพันธ.. [2023-03-31] ร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน และร่วมกิจกรรมปล่อ.. [2023-03-31] ร่วมพิธีถวาย เครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA) ประจำปี 2566 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ นางสาววัลภา คล้ายดอกจันทร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบให้เป็นคณะกรรมการ ในหมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

2. กพร. กำหนดให้ส่งภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ในการจัดทำรายงานตั้งแต่หมวด 1-7 โดยประธานคณะทำงานแต่ละหมวดได้นำเสนอและสรุปผลผลการดำเนินปรับปรุงข้อมูล

3.ประธานให้แต่ละหมวดร่วมกันแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลให้แล้วเสร็จและส่งให้สำนักงานจังหวัดภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566