ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรรมผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1


[2023-05-24] เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาชะโอน ตำบลขอนหาด.. [2023-05-24] เพื่อมอบพันธุ์ปลาตะเพียน จำนวน 30,000 ตัว.. [2023-05-24] เยี่ยมฟาร์มเกษตรกรดีเด่น ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดนครศรีธรรมรา.. [2023-05-03] ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ร.. [2023-05-02] ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ.. [2023-04-20] ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช.. [2023-04-12] การเปิดรับคำขอหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง).. [2023-04-04] การผลิตกุ้งขาวสิชล 1 และการปรับปรุงพันธ์กุ้งขาวของกองวิจัยและพัฒนาพันธ.. [2023-03-31] ร่วมรับฟังข้อเสนอแนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน และร่วมกิจกรรมปล่อ.. [2023-03-31] ร่วมพิธีถวาย เครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล.. อ่านทั้งหมด 

ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรรมผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ตำแหน่งประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวชอุ่ม สุขช่วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางอัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวี ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรรมผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี2565 ระยะที่ 1 มีเกษตรกรผู้สนใจรับฟัง จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง